Business Solution

เราเป็นผู้นำทางด้านบริหารงานบุคคล
โดยนำเทคโลยีที่ออกแบบเฉพาะด้าน
เพื่อการบริการที่เป็นมืออาชีพ


เกี่ยวกับเรา
Business Solution

เราเป็นผู้นำทางด้านบริหารงานบุคคล โดยนำเทคโลยีที่ออกแบบเฉพาะด้าน
เพื่อการบริการ
ที่เป็นมืออาชีพ


เกี่ยวกับเรา
Our Services

เรามีบริการที่ตอบโจทย์
พร้อมจะพัฒนาระบบ
เพื่อธุรกิจของคุณ


บริการของเรา
Our Services

เรามีบริการที่ตอบโจทย์
พร้อมจะพัฒนาระบบ
เพื่อธุรกิจของคุณ


บริการของเรา
Join the team

เรามองหาเพื่อนร่วมทีม ที่พร้อมพัฒนา
ศักยภาพ เชื่อมั่นในองค์กร และเติบโต
ไปด้วยกันอยู่เสมอ


ร่วมงานกับเรา
Join the team

เรามองหาเพื่อนร่วมทีม
ที่พร้อมพัฒนา ศักยภาพ
เชื่อมั่นในองค์กร
และเติบโต ไปด้วยกันอยู่เสมอ


ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา
Recruitment

สรรหาพนักงานทุกตำแหน่งงานตามที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่/SME/ทั่วไป

สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ
และ มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงาน
ในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ


Payroll Slip

บริการรับทำเงินเดือนแบบครบวงจร ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่/SME/ทั่วไป

การบริหารจ่ายเงินเดือนอย่างมืออาชีพ และเชี่ยวชาญ
ข้อมูลเป็นความลับ ลดปัญหาด้านเวลา
ให้ธุรกิจของคุณพัฒนา งานด้านหลักอื่่นๆ ได้เต็มที่


Boot & Event

บริการงานด้านออกบูธ ออกอีเว้นท์

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่/SME/ทั่วไป

บริการงานด้านเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงาน ออกบูธ ออกอีเว้นท์
และแนะนำผลิตภัณฑ์ พร้อมประสานงาน
สถานที่ในการจัดงานทั่วประเทศ


บริการของเรา

สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ และ มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงาน ในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ

การดำเนินงาน

ลูกค้าแจ้งตำแหน่งงาน

สรรหาผู้สมัครงานตามคุณสมบัติและให้ลูกค้าพิจารณา

ลูกค้าคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

ดำเนินการนัดหมาย ผู้สมัคร ตามที่ลูกค้าแจ้งมา

ลูกค้า คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน

ทำสัญญาจ้างงานตามลักษณะงาน

การบริหารจ่ายเงินเดือนอย่างมืออาชีพ และเชี่ยวชาญ ข้อมูลเป็นความลับ ลดปัญหาด้านเวลา ให้ธุรกิจของคุณพัฒณา งานด้านหลักอื่่นๆ ได้เต็มที่่

การดำเนินงาน

จัดทำข้อมูล ภงด.1 , ภงด.1 ก และ 50 ทวิ สำหรับนำส่งกรมสรรพกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทำข้อมูล, สปส1-03 ,สปส6-09,กท2ก , กท26ก และอื่น ๆ สำหรับนำส่งประกันสังคมและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

บริการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน

บริการคำนวณรายได้ของพนักงาน

บริการพิมพ์ Payroll Slip พร้อมจัดส่ง

เเจ้งชื่อพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม

บริการงานด้านเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับงาน ออกบูธ ออกอีเว้นท์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ พร้อมประสานงาน สถานที่ในการจัดงานทั่วประเทศ

การดำเนินงาน

งานออกบูธ มหาวิทยาลัย

งานออกบูธ ห้างสรรพสินค้า

งาน Money Expo

อื่นๆ

The New Frontier Of Manpower
ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา
--}} --}}