ติดต่อเราที่นี่ได้เลยค่ะ
Our services

เรามีบริการที่ตอบโจทย์
พร้อมจะพัฒนาระบบ
เพื่อธุรกิจของคุณ

Our services

เรามีบริการที่ตอบโจทย์
พร้อมจะพัฒนาระบบ
เพื่อธุรกิจของคุณ

บริการของเรา

สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ และ มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงาน ในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ

การดำเนินงาน

ลูกค้าแจ้งตำแหน่งงาน

สรรหาผู้สมัครงานตามคุณสมบัติและให้ลูกค้าพิจารณา

ลูกค้าคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

ดำเนินการนัดหมาย ผู้สมัคร ตามที่ลูกค้าแจ้งมา

ลูกค้า คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน

ทำสัญญาจ้างงานตามลักษณะงาน

การบริหารจ่ายเงินเดือนอย่างมืออาชีพ และเชี่ยวชาญ ข้อมูลเป็นความลับ ลดปัญหาด้านเวลา ให้ธุรกิจของคุณพัฒนา งานด้านหลักอื่่นๆ ได้เต็มที่่

การดำเนินงาน

จัดทำข้อมูล ภงด.1 , ภงด.1 ก และ 50 ทวิ สำหรับนำส่งกรมสรรพกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทำข้อมูล, สปส1-03 ,สปส6-09,กท2ก , กท26ก และอื่น ๆ สำหรับนำส่งประกันสังคมและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

บริการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน

บริการคำนวณรายได้ของพนักงาน

บริการพิมพ์ Payroll Slip พร้อมจัดส่ง

เเจ้งชื่อพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม

บริการงานด้านเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับงาน ออกบูธ ออกอีเว้นท์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ พร้อมประสานงาน สถานที่ในการจัดงานทั่วประเทศ

การดำเนินงาน

งานออกบูธ มหาวิทยาลัย

งานออกบูธ ห้างสรรพสินค้า

งาน Money Expo

อื่นๆ

ตรวจสอบประะวัติบุคคลของผู้สมัครงาน เพื่อยื่นยันตัวตนของบุคคลนั้นๆก่อนเริ่มงาน

การดำเนินงาน

ตรวจสอบประวัติการทำงาน

ตรวจสอบทะเบียนราษฏร์ ยืนยันตัวตน

ตรวจสอบประวัติการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

บริการงานด้านเจ้าหน้าที่ ร้านกาแฟ สำหรับลูกค้า Executive

การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การชงกาแฟ และเครื่่องดื่มต่างๆ

บริษัทฯ รับจัดงานนอกสถานที่

เเวร์เฮ้าส์เก็บสินค้า มีกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง ระบบความปลอดภัยสูง

การดำเนินงาน

เก็บสินค้าทุกชนิด

ลูกค้าสามารถเข้าดูสินค้าในระบบ online

มีพนักงานดูแลและคอยประสานงาน

ให้บริการให้เช่าคลังสินค้า โซนบางนา-ตราด และ โซนประชาอุทิศ

บริการรับทำนิติกรรมต่างๆเกียวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

การดำเนินงาน

งานจดจำนอง (Mortgage)เป็นตัวแทนของ ธนาคาร ดำเนินการทำนิติกรรม งานจดจำนอง) ณ สำนักงานที่ดิน

งานไถ่ถอน (Redeem) เป็นตัวแทนของ ธนาคาร ดำเนินการทำนิติกรรม (งานไถ่ถอน) ณ สำนักงานที่ดิน