ติดต่อเราที่นี่ได้เลยค่ะ
เอกสารการสมัครงาน
  1. ประวัติส่วนตัว (เรซูเม่) ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร/ผ่านการเรียนวิชาทหาร
  6. สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษา อังกฤษ TOEIC/IELTS , ญี่ปุ่น JLPT , จีน HSK (ถ้ามี)
  7. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี)
  8. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  9. เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการสมัครงาน